மட்டக்களப்பு மாவடடத்தில் நிவாரண பணி Relief work in Batticaloa district.

ஈஷி மிஷன் சார்பாக மேலும் சில நிவாரண பணிகளை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார். மட்டக்களப்பு மாவடடத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப்பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது. We are doing this relief work through our ISHI MISSION. Dry food parcels were distributed to flood affected families in Batticaloa district.

Continue reading

Donated learning materials to the children சிறுபிள்ளைகளுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது

ஈஷி மிஷன் சார்பாக இன்று நுவெரேலிய மஸ்களிய மாவடடத்தில் உள்ள பின்தங்கிய கிராம சிறுபிள்ளைகளுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது. Learning equipment was distributed to children from very poor village in Maskaliya district of Nuwara Eliya on behalf of Ishii Mission.

Continue reading

உலருணவுப்பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டல் Relief work

ஈஷி மிஷன் சார்பாக மேலும் சில நிவாரண பணிகளை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 28-12-2020 அன்று சிதம்பரபுரம் கற்குளம் சிதம்பரநகர் ஆகிய கிராமங்களில் சுய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 15 குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப்பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.   Dry parcels were distributed to 15 self-isolated families in Sithamparapuam,Katkulam and Sithamparanagar villages on 28-12-2020 on behalf of Ishi Mission.

Continue reading

யாழ்ப்பாணத்தில் நிவாரண பணி Relief work in Jaffna

ஈஷி மிஷன் சார்பாக மேலும் சில நிவாரண பணிகளை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 10-12-2020 அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 35 குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப்பொதிகளும் நுளம்பு வலைகளும் வழங்கிவைக்கப்பட்டது. Dry packs and mosquito nets were distributed to 35 families who were affected by flood on 10-12-2020 through our ISHI MISSION.

Continue reading

நிவாரண பணி 2020 Relief work

ஈஷி மிஷன் சார்பாக மேலும் சில நிவாரண பணிகளை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார்.தற்போது எமது தேசத்தில் நிலவுகின்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே இருக்கும் மக்களுக்கும், பெண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கும், அன்றாடம் வேலை செய்யும் குடும்பங்களுக்கும் எம்மால் முடிந்த உதவியை செய்து வருகிறோம். ஏற்கெனவே நாம் செய்த உதவிகளை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். எனவே இந்நிவாரண பணிக்கு உதவி செய்ய முடிந்தால் மாவட்டம் பாராமல் உதவி செய்யுமாறு அன்புடன்...

Continue reading

நிவாரண பணி 2020 Relief work

ஈஷி மிஷன் சார்பாக இந்த நிவாரண பணியை செய்து வருகிறோம். தற்போது எமது தேசத்தில் நிலவுகின்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே இருக்கும் மக்களுக்கும், பெண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கும், அன்றாடம் வேலை செய்யும் குடும்பங்களுக்கும் எம்மால் முடிந்த உதவியை செய்து வருகிறோம். ஏற்கெனவே நாம் செய்த உதவிகளை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். எனவே இந்நிவாரண பணிக்கு உதவி செய்ய முடிந்தால் மாவட்டம் பாராமல் உதவி செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்....

Continue reading

Medical camp @ Jaffna HQI Office

யாழ்ப்பாணம் தலைமைப் பொலிஸ் காரியாலயத்தில் 100க்கும் அதிகமான மூக்கு கண்ணாடிகளும் 8 முதலுதவி பெட்டிகளும் ஈஷி மிஷனால் வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் Bishop.B.N.Rajasingam, Bishop.P.Kulandaivelu (India) Apostle.Dr.Marshall McGill (USA), Rev.Vijay Aaron (India) ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Continue reading


Php Shell txt